Spotkanie Polskich Mieszkańców – Polish Residents’ Meeting

Date Posted: March 15, 2017

Może być to zaskakujące, gdy uświadomisz sobie że prawie 10% (czyli prawie 60 rodzin) lokatorów WWHC stanowią Polacy

WWHC pragnie w pełni wspierać oraz integrować Polonie w West Whitlawburn oraz WWHC, najemce kontrolowanego przez wlasciciela.

Aby wykazać nasze wsparcie dla Polonii w Zachodniej Szkocji, ostatnio dokonaliśmy wpłaty w wysokości 100.00 £ do Polskiego Instytutu w odpowiedzi na apel zbierania funduszy, mamy nadzieje że jest to pomocne oraz wspierające.

Planujemy zorganizować spotkanie dla naszych wszystkich Polskich Mieszkańców w poniedziałek 20tego Marca 2017 o godzinie 19.00 w Whitlawburn Community Resource Centre, w celu zbadania w jaki sposób możemy dalej wspierać i integrować naszych polskich mieszkanców.
Twoja obecność będzie mile widziana.

Translation:
It may surprise you to realise that almost 10% (that is almost 60 families) of WWHC’s tenants are Polish.

WWHC wishes to fully support and integrate the Polish community into West Whitlawburn and to WWHC, your tenant controlled landlord.

To demonstrate our support for the Polish community in the West of Scotland, recently we made a donation of £100.00 to the Polish institute’s fundraising appeal, we hope this is helpful and supportive.

We are planning a meeting for all our Polish residents on Monday, 20th March 2017, at 7pm in Whitlawburn Community Resource Centre to explore ways in which we can further support and integrate our Polish tenants. Please come along you will be very welcome.

Translate »
Skip to content